MúzeumDigitárVeszprem

Close
Close

Timeline

Objects found: 382. Searched for: Keywords: School. Modify search parameters.

Help for the extended search

You can combine multiple search parameters.

Some of the available search fields allow direct entering of search terms. Right behind these fields, you can find a small checkbox. If you fill in your search term, the search generally runs for any occurrences of the entered string. By enabling the small checkbox ("Exact"), you can execute a search for that exact term.

There are also option menus. You can select search conditions by clicking on their respective entry in the appearing list there.

The third type of fields that neither have an "exact" checkbox nor consist of a list, reacts to your inputs. Once you type in some text, a list of suggested terms appears for you to select from.

Search optionsX ?

500 - 0

1
Gyémántdiplomás pedagógus kitüntető jelvény

0 - 499

1
Gyémántdiplomás pedagógus kitüntető jelvény

1000 - 1500

1
Szemléltető falikép. A XII. sz. királyai

19. Jh.

10+
Elemi népiskolai bizonyítvány 1899 Állami polgári iskolai értesítő Polgári fiúiskolai bizonyítvány. Értesítés számadás visszaküldéséről Meghívó tantestületi értekezletre Javaslat tandíj megállapítására Felhívás a Millenium megünneplésére Középkereskedelmi iskolai zárvizsgálati érettségi bizonyítványa Cserr József részére Szemléltető falikép Hüllők IV. Szemléltető falikép Teknősök Szemléltető falikép. Növények XXIII. Falikép. Baglyok

20. Jh.

10+
Dicsérő oklevél Iskolai oklevél Napközis napirend Értesítés illetmény-emelésről Értesítés igazgatói cím adományozásáról Kérvény a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez Oklevél kitűnő tanulmányi eredményért Javadalmi jegyzőkönyv Szolgálati bizonyítvány Nyugdíjalap megállapítására szolgáló okmány Tanítói eskütétel jegyzőkönyvének kivonata Polgári fiúiskolai bizonyítvány.